Zapri

Svetovanje in delavnice za brezposelne in tiste, katerih delovna mesta so ogrožena

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015

Nosilec projekta: CDI Univerzum

Partnerji: Zavod RS za zaposlovanjeOE LjubljanaInfo točka za tujceObmočna obrtno podjetniška zbornica VičJavni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, CenterKonturaZavod MISSS, Zavod za izobraževanje delavcev, Z.I.D.Zavod BOB ,Zavod MiT.

Financer:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad

CDI univerzum logotip

Cilji:
– povečanje vključevanja manj izobraženih odraslih in ostalih ciljnih skupin v izobraževanje, v prekvalifikacijo, v različna usposabljanja, pridobivanje različnih certifikatov, usmerjanje v potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje poklicnih kompetenc ter nadgrajevanje poklicne izobrazbe.

Ciljne skupine:
prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje po tem javnem razpisu, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

– zaposleni, stari 45 let in več,
– brezposelni, stari 50 let in več,
– mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij.

Aktivnosti:
– izvajanje informiranja in svetovanja, več srečanj na udeleženca,
– izdelava osebnega svetovalnega načrta za udeleženca, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja,
– ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Trajanje: od 20.3. 2015 – 31.10. 2015

Skip to content