Zapri

Svetovanje za odrasle 2015

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015

Izvajalec: CDI Univerzum,

skupaj s partnerjiZavod RS za zaposlovanjeOE LjubljanaInfo točka za tujceObmočna obrtno podjetniška zbornica VičJavni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, CenterKonturaZavod MISSS, Zavod za izobraževanje delavcev, Z.I.D.Zavod BOB ,Zavod MiT.

Financer:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad

CDI univerzum logotip

Cilji:
povečanje vključevanja manj izobraženih odraslih in ostalih ciljnih skupin v izobraževanje, v prekvalifikacijo, v različna usposabljanja, pridobivanje različnih certifikatov, usmerjanje v potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje poklicnih kompetenc ter nadgrajevanje poklicne izobrazbe.

Ciljne skupine:
prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje po tem javnem razpisu, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij.

Aktivnosti:

 • izvajanje informiranja in svetovanja, več srečanj na udeleženca,
 • izdelava osebnega svetovalnega načrta za udeleženca, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja,
 • ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Trajanje: od 20.3. 2015 – 31.10. 2015

 • V svetovanje je bilo vključenih 151 udeležencev,
 • izvedenih  je bilo 323 svetovalnih storitev,
 • 88% strank prihaja iz prednostnih  ciljnih skupin,
 • 28 % strank se je vključenih v javno veljavno izobraževanje,
 • 11 % strank se  je vključilo v druge oblike izobraževanja/usposabljanja,
 • 50% strank je bilo vključenih  v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja ali izdelavo portfolija,
 • izdanih je bilo 53 potrdil o izvedenih postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja ter mnenj o razvitosti kompetenc,
 • 1 % strank  se je zaposlil.
 • izvedeni sta bili 2 animacijski delavnici za vključitev ciljnih skupin v svetovanje,
 • izdelan letak,
 • izvedene evalvacije dela projekta.
Skip to content