Zapri

Vrednotenje neformalnega znanja

Vrednotenje neformalnega znanja in izkušenj odraslih

Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste si jih pridobili kadarkoli in kjerkoli.

Neformalno pridobljeno znanje ima v družbi neprecenljivo vrednost in je obvezno dopolnilo k formalnemu znanju. Neprepoznano in neizrabljeno pomeni veliko gospodarsko pa tudi družbeno izgubo.

Kaj je vrednotenje?

Ugotavljanje in vrednotenje je postopek, v katerem prepoznamo in ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil v svojem življenju v različnih okoliščinah:

 • z izobraževanjem,
 • z delom,
 • s prostovoljskimi in
 • prostočasnimi dejavnostmi.
logotip VPNZ

Zakaj vrednotenje?

Zase

Premislek o tem, kaj ste že dosegli in kaj si še želite, lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih.

Za hitrejšo pridobitev izobrazbe

Dokončanje prekinjenega izobraževanja, sprememba smeri, nadaljevanje izobraževanja ali pridobitev NPK-nacionalne poklicne kvalifikacije.

Za razvoj poklicne kariere

Prepoznavanje lastnega potenciala, načrtovanje in izgradnja kariere, večja zaposljivost ter mobilnost in fleksibilnost na trgu dela.

Vrednotenje ključnih kompetenc

Kompetenca je zmožnost posameznika, da pridobljeno znanje in veščine v skladu s svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.

Na ravni evropske skupnosti je opredeljenih 8 ključnih kompetenc:

 • Sporazumevanje v maternem jeziku
 • Sporazumevanje v tujem jeziku
 • Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji
 • Digitalna pismenost
 • Učenje učenja
 • Socialne in državljanske kompetence
 • Samoiniciativnost in podjetnost
 • Kulturna zavest in izražanje

Za večjo zaposljivost in vseživljenjsko učenje so ključne kompetence zelo pomembne, prav tako so pomembne poklicne kompetence, ki prikazujejo znanje poklicnega področja.

Namen in cilji vrednotenja

Znanja postanejo vidna in dobijo pravo vrednost:

svoja znanja predstavite v zbirni mapi v pisni in/ali e-obliki,
oblikujete življenjepis in pridobite potrdilo.

O projektu

V Sloveniji v okviru projekta Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih 2012– 2014 trenutno sodeluje 15 izobraževalnih organizacij, ki zagotavljajo aktivnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

Svetovanje in pomoč

Na CDI Univerzumu izvajamo brezplačno informiranje, svetovanje in vodenje skozi postopke ugotavljanja, vrednotenja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.

Pomagamo vam pri odločanju za izobraževanje, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju poklicne kariere.

Za strokovno delo skrbijo usposobljeni strokovnjaki:

Svetovalka in vodja projekta:
Patricia Konrad

Informator in svetovalec:
Albert Štrancar,
01/583-92-85

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

logotip VPNZ
logotip Androgoški center Slovenije
Skip to content