Zapri

Napredni računalniški program – MS Excel (40-urni tečaj)

Vsebina programa je v največji možni meri prilagojena zanimanju in interesom udeležencem, tako da se skozi celoten potek delavnice dela na praktičnih primerih uporabe sodobnih uporabniških  orodjih, ki kažejo trend razvoja IKT v prihodnje. Na takšen način bodo udeleženci delavnice skozi praktične, na njihovo kožo pisane primere, spoznavali osnovne in napredne digitalne kompetence, ki jih bodo lahko takoj preizkusili za svoje potrebe in tako skozi njihovo samo uporabnost dobili dodatne motive za vključitev pridobljenih znanj v njihov vsakodneven proces dela. Ravno tako jim bo pridobljeno znanje pomagalo razvijati njihove socialne in deloma tudi državljanske kompetence.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki osnovne izkušnje na področju IKT in uporabe pisarniških programov  že imajo in si z njimi pri svojem delu tudi pomagajo, potrebujejo pa uvid v kaj vse je možno, ko se dela lotijo na pravilen način. Poudarek je na prihranku časa, pravilnem zbiranju, vpisovanju in oblikovanju ter pripravi različnih vrst podatkov, ki ga taka orodja omogočijo ob učinkovitem izkoriščanju.

Poudarek na napredni funkcionalnosti programov MS Excel in povezovanju z MS Word.

Namen izobraževanja je, da udeleženci:

  • pridobijo dodatne digitalne kompetence na področju napredne uporabe pisarniških računalniških programov,
  • pridobijo znanja in spretnosti za boljše, trajnejše in natančnejše obdelovanje zbranih podatkov,
  • pridobijo kompetence, ki jim pomagajo pri osebnem razvoju in učinkovitejšem delovanju v organizaciji, podjetju, zavodu,
  • ozavestijo osnove varnosti pri delu z računalnikom in na spletu.

Splošno/ osvežitveno spoznavanje Excela

Udeleženci se bodo spoznali z urejanjem podatkov in grafikonov, formulami in funkcijami, vrtilnimi tabelami in posebnimi orodji, ki so v Excelu na voljo. informacije o dokumentu, zaščiti delovni zvezek, celica, možnosti oblikovanja celic, oblikovanje podatkov v celicah, skrivanje/razkrivanje vrstic/stolpcev, prilagoditev izgleda okna preglednice prednost matematičnih operatorjev…

Formule in funkcije

Ustvarjanje formule s sklici v Excelu FUNKCIJE – Elementi funkcije, Vrste funkcij Številčne, datumske, statistične itd, Načini vpisa funkcij in ustvarjanje ugnezdenih formule/funkcij v Excelu. Funkcije kot so Samodejna vsota, Štetje številčnih vnosov, Štetje besedilnih vnosov, povprečje, Min/max vrednosti, If, Vlookup/hlookup, Concatenate,/besedilo v stolpce, Proper/upper/lower, Left/right/mid, And/or, Count, Counta, Countif, Countblank, Rank, Round, Roundup, Rounddown, Today/Now/Day…

Uporabni Excel

Delo s podatki in njihova analiza: Sklic na imena celic, naslavljanje celic, relativno naslavljanje celic, absolutno naslavljanje celic, mešano naslavljanje celic, standardne napake. Razvrščanje podatkov in filtriranje obsega podatkov Pogojno oblikovanje podatkov: pravila za označevanje celic, zgornja/spodnja pravila, podatkovne vrstice, upravljanje pravil pogojnega oblikovanja podatkov, Sparkline grafikoni, Delne vsote, spoznavanje vrst nizov, uvoz podatkov v Excel.

In še in še…

Grafikoni, vrtilni grafikoni, vrtilne tabele, Zaščita celic in lista, Preglednica vs. Tabela, grafikoni v Excelu, funkcije analiza kaj če?, konsolidacija podatkov, Vrtilne tabele, Polje strani oz. Filter poročila, Nastavitve polja vrednosti , Priprava preglednic/tabel/vrtilnih tabel za tisk, Ponavljanje izbranih vrstic na natisnjenih straneh, Urejanje in tiskanje v naprej pripravljenih preglednic v povezavi z delom in življenjem udeležencev.

2−krat ali 3-krat  tedensko, popoldne, po navadi  od 16.30 do 19.30. Srečanja potekajo v živo ali na daljavo.

Informacije in prijava

Organizatorica izobraževanja

skupaj_i_feel_EU2
Skip to content